Get Adobe Flash player
 
วางระบบ Wireless ณ อ่อนนุช 46
 
วางระบบจุดให้บริการ Wifi ให้รอบคลุมพื้นที่ ตามที่ต้องการขอบริการ หรือ การดึงสัญญาณ Wifi ข้างบ้าน เช่น บ้านญาติ บ้านเพื่อน ที่อยู่ใกล้เคียงกัน หรือ ไกลก็ได้ โดย สามารถให้ใช้สัญญาณได้ชัดเจนยิ้งขึ้น ไม่หลุดบ่อย และ เป็นการขยายพื้นที่ บริเวณในการเล่น Internet หรือ การให้บริการข้ามตึก เช่น อพาร์ทเม้นท์ คอนโด
     
 
File : อ่อนนุช46_1
 
File : อ่อนนุช46_2
 
     
  File : อ่อนนุช46_3   File : อ่อนนุช46_4  
     
  File : อ่อนนุช46_5   File : อ่อนนุช46_6  
     
  File : อ่อนนุช46_7   File : อ่อนนุช46_8  
     
  File : อ่อนนุช46_9   File : อ่อนนุช46_10  
     
  File : อ่อนนุช46_11  

File : อ่อนนุช46_12

 
     
  File : อ่อนนุช46_13   File : อ่อนนุช46_14  
       
  File : อ่อนนุช46_15      
 
Copyright 2011 LarnLuang.com All Rights Reserved.
Powered by Mr.Supachai