Get Adobe Flash player
 
เงื่อนไขการรับประกันกับทางเรา
การรับประกันคอมพิวเตอร์ จากหลานหลวงเซอร์วิส
เงื่อนไขการรับประกัน
การรับประกันของตัวสินค้า ทาง Larnluang Service เท่านั้น
 
การรับประกัน ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าที่มีสภาพผิดปกติ ดังต่อไปนี้
1. การรับประกันของตัวสินค้า ทาง Larnluang Service เท่านั้น
2. มีสภาพผิดปกติ ได้แก่ ไหม้, แตก, หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ หรือ มีรอยขูดถลอก เป็นต้น
3. มีสภาพที่เกิดจากการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง เช่น รอยคราบสนิม, คราบอ๊อกไซด์, คราบน้ำ เป็นต้น
4. สินค้าเสียหายเนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น ไฟตก, ไฟเกิน, ฟ้าผ่า เป็นต้น
5. สติ๊กเกอร์รับประกันของ Larnlaung Seriver มีรอยฉีก, ขาด ,หลุด, หาย, ลบ, แก้ไข หรือถูกปิดทับ จนไม่สามารถ มองเห็น สาระ สำคัญบนตัวสติ๊กเกอร์
6. การใช้สินค้าผิดวิธี มีการแก้ไขก่อนได้รับอนุญาต เกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า มีร่องรอยการเปิดแกะ หรือร่องรอยการซ่อม
7. ทางบริษัทฯ ไม่ให้การรับประกันสินค้าที่มีรอยปากกาใดๆ เขียนลงบนตัวสินค้า และไม่สามารถลบออกโดยไม่ส่งผลต่อสาระสำคัญบนตัวสติ๊กเกอร์ หรือสินค้า
8. ความเสียหายหรือการสูญเสีย โดยมีสาเหตุจากหีบห่อที่ใช้บรรจุไม่แข็งแรงมั่นคงเพียงพอ หรือไม่เหมาะสมกับสินค้า ไม่มีหมายเลขประจำตัวสินค้า (Serial Number) สำหรับสินค้าที่ปกติต้องมี
9. หรือมีการติดสติ๊กเกอร์เลียนแบบสติ๊กเกอร์รับประกันซินเน็ค
10. ปัญหาที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องมาจากซอฟต์แวร์ ไวรัส หรือระบบปฏิบัติการ ที่ติดตั้งโดยผู้ซื้อ
11. สินค้าที่หมดอายุการรับประกัน หรือสินค้าที่ตรวจไม่พบอาการเสีย จะต้องเสียค่าบริการขั้นต่ำในการตกลงซ่อม หรือไม่ตกลงซ่อม
 
ทุกครั้งที่ทำการส่งซ่อม / เคลม มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

 

ดาวน์โหลดฝากสินค้า หรือ ซ่อม Larnlaung Service

 

ขางอ หรือหัก
มุมบิ่น
รอยไหม้
บิด หัก งอ
รอยคราบสนิม
ซ็อกเก็ตใส่ซีพียูหักหรืองอ
รอยถลอก
แตกหักขา
Connector งอ
รอยไหม้
บุบหรือยุบ
สกรูมีร่องรอยเสียหาย
ชิปไหม้
คราบอ๊อกซายด์
ชิ้นส่วนหลุดลอก
รอยขูดลอก
รอยไหม้
สติ๊กเกอร์รับประกัน ถลอก หรือ เบลอ
รหัสสินค้า ฉีกขาด หรือ หาย
สติ๊กเกอร์ลอกออก

คราบสนิม

***หมายเหตุ การรับประกันนี้รับประกันเฉพาะ Hardware เท่านั้น
แหล่งที่มา : Synnex(Thailand)CO.,Ltd

 

 
Copyright 2011 LarnLuang.com All Rights Reserved.
Powered by Mr.Supachai